24Vシステム用

DBG012-24

出力:12W

¥31,075

 


12Vシステム用


DB006-12

出力:6W

¥15,400

 

DB010-12

出力:12W

¥21,780

DB015-12

出力:15W

¥26,400

DB020-12

出力:20W

¥33,000

DB030-12

出力:30W

¥35,200


小型モジュール